-
โดย xxxxx537
IP 223.24.62.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง

โดย xxxxx0844
IP 49.237.8xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxphon
IP 115.87.152xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 59

โดย xxxxx43
IP 49.230.22.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 480 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง

โดย xxxxxa15
IP 1.46.14.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx748
IP 184.22.16xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx1122
IP 49.230.143xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxpatoil17@gmail.com
IP 182.232.51.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 20

โดย xxxxx896395
IP 49.230.13.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง จ่ายเร็วมากๆ

โดย xxxxx2291
IP 223.24.62xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx.w.
IP 1.10.211.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxx87371
IP 1.47.30.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx31354
IP 182.232.9.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx032546
IP 49.229.200.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวมากค่ะ

โดย xxxxxisa
IP 49.237.3xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงค่ะ

โดย xxxxxoomsombut6
IP 182.232.115xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx547@gmail.com
IP 171.7.231xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า

โดย xxxxxcc
IP 27.55.73.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน4800บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"

โดย xxxxxornhp
IP 49.230.230.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxxn88
IP 202.28.21.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx23
IP 49.230.187.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxma
IP 110.77.167.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxx39900
IP 49.237.18xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxat14
IP 182.232.16xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกแล้ว จ่ายจริง แจ้งถอนเงินเข้าบัญชีเร็วม่ก

โดย xxxxxttraphunphut@gmail.com
IP 223.206.240xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจิง

โดย xxxxx99131
IP 223.24.92xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจริง

โดย xxxxx512
IP 184.22.123xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน ๙๖๐๐ เงินเข้าแล้ว ยืนยันจ่ายจริงอีกหนึ่งเสียง

โดย xxxxx76
IP 58.8.227.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 480 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"

โดย xxxxxara
IP 49.230.110xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxnn
IP 49.49.239xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลเงินเข้า จ่ายเร็ว จ่ายจริง